COVID-19

COVID-19

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa w związku z wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii COVID-19

  1. W salach wystawienniczych może przebywać jednocześnie, maksymalnie 5 osób (nie dotyczy grup zorganizowanych, np. wycieczek szkolnych).
  2. Każdy zwiedzający ma obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki, szalika lub apaszki.
  3. Po wejściu do Galerii prosimy o użycie płynu do dezynfekcji rąk.
  4. Należy zachować bezpieczną odległość między osobami (min. 2 metrów).
  5. W trakcie zwiedzania prosimy o niedotykanie żadnych przedmiotów znajdujących się w salach wystawienniczych.
  6. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie grup zorganizowanych telefonicznie. Zwiedzanie grupowe odbywa się pod nadzorem opiekuna grupy.