2018 Styczeń

Monthly Archives: Styczeń 2018

29 stycznia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

logo projektu

Gmina Miasto Rzeszów – w ramach realizowanego projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza”, dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 realizuje w styczniu br. cykl prelekcji historycznych nt. przemian społeczno-kulturowych polsko-słowackiego pogranicza w okresie Monarchii Austro-Węgierskiej. Prelekcje wpisują się w szereg działań projektowych, jakie towarzyszyć będą utworzeniu szlaku turystycznego przebiegającego przez następujące miejscowości: Rzeszów – Strzyżów – Korczyna – Dukla – Barwinek – Stropkov – Velkrop –  Bukovce – Miroľa – Bodrudžal – Krajná Poľaná – Nižný Komárnik.

Prelekcja historyczna – dziedzictwo kulturowe obszaru polsko – słowackiego pogranicza z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej

organizowana w ramach projektu pn. „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020

 

Rzeszów, dn. 31 stycznia 2018 r.

godz. 10.00 – 14.00

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

ul. 3 Maja 9, 35-030 Rzeszów

 

Program:

(więcej…)

Apel do mieszkańców Rzeszowa i okolic – 100. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości

16 stycznia 2018
Komentowanie nie jest możliwe

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa przygotowuje wystawę fotografii i towarzyszące jej wydawnictwo.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą do Państwa – mieszkańców Rzeszowa i okolic o wsparcie naszych działań. Prosimy, aby w swoich archiwach domowych poszukali Państwo zdjęć, na których są osoby w mundurach legionów, reportaże z wydarzeń lub zdjęcia przedstawiające  infrastrukturę wojskową tamtego okresu. Poszukujemy również innych pamiątek, tj. dokumentów, listów, wspomnień. Materiały te będą stanowić niezwykłą atrakcję wystawy.

Przyniesione do nas fotografie zeskanujemy a oryginały zwrócimy właścicielom.

Galeria może wykorzystać do celów tej wystawy zdjęcia tylko wówczas gdy wyrażą na to zgodę ich właściciele, a w przypadku gdy na fotografii jest osoba będąca członkiem rodziny zgodę na publikowanie jej wizerunku muszą wyrazić wszyscy spadkobiercy tej osoby.

Wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w organizacji naszej wystawy, niech będzie ona naszym wspólnym wkładem w upamiętnienie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Z góry dziękujemy