Prace magisterskie - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa
Prace magisterskie

Wykaz prac magisterskich i dyplomowych

5 listopada 2009
Komentowanie nie jest możliwe

Wykaz prac magisterskich i dyplomowych opracowywanych na bazie materiałów archiwalnych Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

Dotychczas powstało 15 prac magisterskich, 2 dyplomowe, 2 referaty na konferencje naukowe,
3 proseminaria dla studentów, 3 inne (np. inżynierskie):

1. Bogdan Kalisz, „Wizualizacja estetyczna miasta Rzeszowa w fotografii na przełomie XIX i XX wieku”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze Instytut Filozofii Kultury, 2001 r.

2. Bogdan Wąsacz, praca nt. historii zakładów fotograficznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie.

 2005 r.

3. Barbara Bokota, „Życie i twórczość rzeszowskiego fotografika Jerzego Jawczaka (1940-1983)”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych.

4. Marta Gromadzka, „Irena Gałuszka – działalność społeczna i artystyczna”, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, (praca dyplomowa). 

2007 r.

5. Ewa Zimon, „Upowszechnianie fotografii w Rzeszowie”, (w): „Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie instytucją upowszechniania sztuki fotografii w Rzeszowie”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny.

 6. Zbigniew Kogut, „Nazewnictwo osiedli miasta Rzeszowa”, Uniwersytet Warszawski, Informacja naukowa i bibliotekarstwo.

2008 r.

7. Zofia Tabisz, „Twórczość Krzysztofa Gierałtowskiego na tle fotografii portretowej XX wieku”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki, Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.

 8. Bogdan Szczupaj, „Fotografia kreacyjna w Polsce w latach 1945-2000”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki.

 9. Urszula Gronostajska, „Dokumentacja fotograficzna jako narzędzie promocji miasta Rzeszowa”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów, Turystyka i Rekreacja (praca dyplomowa).

 10.  Marta Gromadzka, „Fotografia rzeszowska na tle fotografii polskiej”, Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu, Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia.

 11.  Maciej Zdun, „Edward Janusz. Biografia na tle dziejów fotografii”,  Uniwersytet Rzeszowski, Historia. 

2009r.

12.  Elżbieta Stanisławczyk, „Artystki Okręgu Rzeszowskiego ZPAP w latach 1955-2005”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki.

2010 r.

13. Anna Tworek, „Chwila zatrzymana na wieczność – magia dzieciństwa w fotografii”, studia licencjackie na Wydziale Sztuki Uniwersytet Rzeszowski, grafika.

14.  Anna Kluza, „Uwarunkowania społecznego stereotypu seniora”, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Uniwersytet Rzeszowski, Oświata dorosłych z doradztwem zawodowym.

15.  Mateusz Marek, „Hotel Rzeszów”, Dzienne Studia Doktoranckie, Historia, Uniwersytet Rzeszowski (konferencja naukowa, Zielona Góra, maj 2010)

 16.  Natalia Lubińska, „Przemijanie. Portret i reportaż w fotografii Ireny Gałuszki”, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Sztuki.

 17.  Alina Długosz, „Rzeszów socrealistyczny – architektura miasta w latach 50. XX w.”, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski (konferencja naukowa, Szczecin maj 2010, org. IPN Szczecin)

 18.  Joanna Skoczylas, „Zmiany społeczno-kulturowe w Rzeszowie po transformacji ustrojowej”, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych Pedagogicznych Instytut Kulturoznawstwa. 

 2011 r.

19.  Mateusz Marek, „Fotografia jako źródło historyczne”, (proseminarium ze studentami II roku historii Uniwersytetu Rzeszowskiego) Rzeszów, 11.03.2011 r.

20.  Mateusz Marek, „Fotografia jako źródło historyczne”, (proseminarium ze studentami II roku historii Uniwersytetu Rzeszowskiego) Rzeszów, 14.03.2011 r.

 21.  Mateusz Marek, „Historia pocztówki”, (proseminarium ze studentami II roku historii Uniwersytetu Rzeszowskiego) Rzeszów, 17.03.2011 r.

 

2014 r.

22. Ewa Kulpińska, „Projekt rewaloryzacji nieistniejącej kamienicy pierzei południowej rynku rzeszowskiego”, Politechnika Rzeszowska, kierunek Architektura i Urbanistyka.

2015 r.

 23. Magdalena Kotołowska, Anna Lewanda, „Witryny rzeszowskie – wpływ na przestrzeń publiczną. Rynek – pierzeja południowa i wschodnia”, Politechnika Rzeszowska.

24.  Magdalena Kotołowska, „Osiedlowy Ośrodek Kultury”, Politechnika Rzeszowska.

25. Magdalena Bereś, Edyta Pociask, Wioletta Warchoł, I LO w Rzeszowie, foto do pracy konkursowej pod tytułem „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”.

 

 W przygotowaniu:

 1. Mateusz Głodowski, „Detale architektoniczne zabudowy murowanej Rzeszowa”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

2. Eliasz Mikoś, „Fotografia artystyczna w Rzeszowie w latach 1970-2000”, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Sztuk Pięknych.

 3. Joanna Ostrowska, „Sylwetki wybranych mistrzów fotografii z Podkarpacia”, Akademia sztuk Pięknych w Poznaniu, Fotografia i multimedia.

4. Tomasz Markowski, „Atrakcyjność turystyczna Rzeszowa”, Uniwersytet Warszawski, Geografia Turyzmu.

 5. Justyna Gąsawska Bogusz, „Kto? Komu? Jak? Dlaczego? Wpisy do ksiąg pamiątkowych Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa. Analiza gramatyczna i stylistyczna”, Uniwersytet Rzeszowski, Studia Doktoranckie, Językoznawstwo.

 6. Daniel Kowal, „Tradycje lotnictwa na Podkarpaciu”, praca doktorka, Politechnika Rzeszowska.

7. Olga Krygina,  „Rekonstrukcja ulicy Szpitalnej miasta Rzeszowa z odtworzeniem detali urbanistycznych i małych form architektury”, projekt studyjny, Politechnika Rzeszowska. 

8. Justyna Przewoźniak, „Projekt mediateki w Śródmieściu Rzeszowa”. 

9. Martin Gorczakowski,  „Portret małego miasta w fotografii Edwarda Janusza”, Instytut Twórczej Fotografii, Uniwersytet Śląski w Opawie (Republika Czeska). 

10. Katarzyna Ptak,  „Rozbudowa Śródmieścia poprzez rewitalizację terenu wojskowego znajdującego się przy ulicy Krakowskiej w Rzeszowie”, Politechnika Rzeszowska, kierunek Architektura i Urbanistyka. 

11. Aneta Toropita,  „Interaktywne centrum fotografii”, Politechnika Rzeszowska, kierunek Architektura i Urbanistyka.

12. Ewelina Nieckarz,  „Życie towarzyskie ziemiaństwa polskiego na podstawie wybranych pamiętników”, Uniwersytet Rzeszowski, Historia.

13.  Karolina Mirska,  „Projekt zagospodarowania Placu Ofiar Getta w Rzeszowie”, Politechnika Rzeszowska, Ochrona i Konserwacja Zabytków.

14.  Paweł Skworzec, „Program przywrócenia tożsamości historycznej dzielnicy Nowe Miasto w Rzeszowie”, Politechnika Rzeszowska.

15.  Jolanta Kojder, „Opracowanie koncepcji witryn sklepowych i szyldów reklamowych w kamienicach przy ulicy Kościuszki w Rzeszowie”, Politechnika Rzeszowska.

18. Anna Marcinkiewicz, „Opracowanie koncepcji witryn sklepowych i szyldów reklamowych w kamienicach przy Rynku i ul. Mickiewicza w Rzeszowie”, Politechnika Rzeszowska.

19. Aleksandra Rogalińska, Monika Miłek, I LO w Rzeszowie, foto do pracy konkursowej pod tytułem „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”.

20. Justyna Kołodziej, „Rewitalizacja tzw. „Placu Balcerka”, prezentacja zaliczeniowa.

 

 Opracowanie: Barbara Bokota-Tomala, informacja  z dnia 19.02.2016 r.