- Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa HISTORIA SPOTKANIA AUTORSKIE WERNISAŻE WYSTAWY - - Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa

24 sierpnia 2020

WK_ESK_2020_Bialy_slon_v2 kopia

„Biały Słoń – Pop-Iwan w śniegu i lodzie” – wystawa poplenerowa z wyprawy fotograficznej w Karpaty Wschodnie w Czarnohorę zrealizowana w ramach współpracy PWSZ w Krośnie i PWSFTviT w Łodzi.

Uczestnicy wyprawy: Krzysztof Jan Heyke, Jacek Wnuk, Marcin Modzelewski Szymon Muszański Wyprawa została zrealizowana w lutym 2018 r.

W trakcie tygodniowego wyjazdu wszyscy zdobyli szczyt i spędzili dwie noce na wysokości ponad 2000 m n.p.m. co pozwoliło fotografować grań Czarnohory i rozległe pasma Karpat Wschodnich w różnych warunkach oświetleniowych i różnych warunkach pogodowych. Czas spędzony w trakcie jazdy zaśnieżonymi drogami Karpat i wielogodzinne wyczekiwanie na odprawę na granicy, był wypełniony dyskusjami o świetle, cieniu, kadrze, motywie…

W trakcie tej wyprawy powstało wiele pomysłów, a obecność Prof. Krzysztof Jan Heyke sprawiła, że dyskusje i rozmowy o fotografii przyjmowały charakter konsultacji, czy wykładów. Po wyprawie zrealizowaliśmy wystawę fotograficzną pt. Biały Słoń, która była eksponowana w PWSZ w Krośnie, PWSFTviT w Łodzi, w Uniwersytecie Lwowskim, w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku i Uniwersytecie Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku.

 

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, HISTORIA, SPOTKANIA AUTORSKIE, WERNISAŻE, WYSTAWY